طراحی دکور مدرن

در دنياي امروز بخش بيشتر عمر ما در فضاي داخلي بنا ها سپري ميشود ، بنابراين هدف از طراحي داخلي براي بهتر شدن عملکرد هاي رواني و فيزيکي فضا در بهبود زندگي است.
فضاي معماري بدون طراحي داخلي کارايي بهينه و لازم را نخواهد داشت، هر فضايي را ميتوان با استفاده از اصولي صحيح و کمي سليقه و ذوق زيبا طراحي کرد بنابراين يکي از دلايلي که طراحان و صاحبان فروشگاه ها به سمت زيبايي دکور مغازه يا فروشگاه خود بيشتر از قبل اهميت ميدهند و چيدمان دکور مغازه خود را از اولويت هاي کار خود ميدانند ، همين است .در طراحي دکور مغازه ميتوان با استفاده از نور پردازي مناسب و ترکيب احجام و همچنين استفاده از کنتراست رنگ ها فضايي زيبا را براي جذب مشتريان به داخل فروشگاه و مغازه را خلق کرد.طراحي دکور مغازه از اهميت زيادي در بازار رقابت براي توجه و جذب مشتريان برخوردار است براي اين امر شما بايد با استفاده از هنر و خلاقيت فضا را براي انتخاب مشتري فراهم کنيد و از گروهي تخصصي کمک بگيريد. 

تاثير نور در طراحي ويترين مغازه
در طراحي ويترين مغازه استفاده از دکوراسيون خوب و حرفه اي و همچنين نورپردازي مناسب مشتريان بيشتري را به سمت ويترين مغازه شما جذب ميکند و يک طرح با رنگ بندي نا مناسب و غير استاندارد ميتواند دليلي براي بي رغبتي مشتري باشد.
خوانايي و شفافيت درطراحي ويترين مغازه اهميت زيادي دارد طرحي ک خوانا تر و شفاف تر باشد ميتواند تاثير بيشتري بر جذب مشتري داشته باشد.داشتن ويتريني زيبا ، شفاف وبا نورپردازي مناسب در کنار ترکيب زيبايي از رنگ ها کار سختي نيست که براي اين کاربهتر است از گروه هاي تخصصي طراحي ويترين کمک گرفته شود.گاهي استفاده از هنر هاي مفهومي ميتواند به زيباتر شدن و متفاوت بودن ويترين شما کمک کند و همچنين ميتوانيد براي داشتن ويتريني متفاوت و منحصر به فرد خلاقانه فکر کنيد و عمل کنيد.
براي داشتن نورپردازي مناسب در طراحي مغازه در نظر داشته باشيد که روشنايي کل فضاي شما را تامين کند و هيچ قسمتي نبايد تاريک باشد زيرا احساس نا امني را در مشتريان ايجاد ميکند و همچنين هيچوقت کل فضاي خود را به يک اندازه نورپردازي نکنيد.

دکوراسيون فروشگاه